TH EN
A A A

รัฐและเอกชนร่วมมือเร่งผลักดันสินค้าไทย

8 November 2559   
                เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์งานแสดงสินค้า  Green Festival ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้น ณ Los Angeles Convention Center ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยงานแสดงสินค้าดังกล่าวเน้นส่งเสริมให้ผู้บริโภคเป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง สินค้าที่วางจำหน่ายภายในงานมีทั้ง สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าธรรมชาติ สินค้าปราศจากกลูเตน สินค้าที่ไม่มีส่วนผสมหรือการดัดแปลงพันธุกรรม และสินค้ามังสวิรัติ  
                สินค้าที่กำลังเป็นที่นิยมและได้รับความสนใจ ได้แก่ อาหารประเภท Super food ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีเป็นพิเศษ เช่น ผงมาคา ผงโกโก้ และขนมขบเคี้ยวที่ทำมาจากกล้วย ซึ่งมีลักษณะคล้ายกล้วยกวน สำหรับประเทศไทยมีสินค้าหลายชนิดที่ได้รับความสนใจ เช่น กล้วยกวนก้อน โปรตีนแท่งจากธัญพืช น้ำสลัดและส่วนผสมสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามจากมะพร้าว
                จากการสังเกตการณ์ พบว่า ผู้บริโภคหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผู้บริโภคที่มีอายุระหว่าง 20-40 ปี ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนควรผลักดัน ส่งเสริม และรณรงค์ให้มีการผลิตสินค้าดังกล่าวมากขึ้น เช่น การสนับสนุนให้มีตรารับรองว่าเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าธรรมชาติ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและแปลกใหม่ เพื่อตอบรับกระแสการบริโภคที่เป็นมิตรกับธรรมชาติมากขึ้น

ที่มา: ฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส สรุปโดย: มกอช.

Is this article useful?