TH EN
A A A

สถานการณ์โรคระบาดวัณโรคในวัวและไข้หวัดนก

7 November 2559   

                ในวันที่ 28 ตุลาคม เนเธอร์แลนด์พบการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดนกชนิดไม่รุนแรงสายพันธุ์ H5 ในเมืองนอร์ทบราแบนต์ ซึ่งมีการทำลายสัตว์ปีกกว่า 17,000 ตัว ในระยะรัศมี 1 กิโลเมตร เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรค และแม้ว่าสายพันธุ์ดังกล่าวจะมีความรุนแรงต่ำ แต่ก็สามารถพัฒนาสายพันธุ์ให้รุนแรงได้ นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) ได้มีตรวจพบโรควัณโรคในเนื้อวัวขุนที่นำเข้ามาเชือดจากประเทศแคนาดา และได้แจ้งกลับทางหน่วยงานตรวจสอบอาหารของแคนาดา (CFIA) ซึ่งได้มีมาตรการทดสอบการติดเชื้อแพร่ระบาดภายในฝูงวัว พร้อมมีการกักกันวัวแคนาดากว่า 30 ฝูง
                ทั้งนี้ การแพร่ระบาดของโรควัณโรคในวัวแคนาดาและโรคไข้หวัดนกเนเธอร์แลนด์นั้นยังมีการเกิดโรคที่ไม่รุนแรง และยังไม่พบความเสียหายในวงกว้าง


ที่มา: thepoultrysite.com, thebeefsite.com สรุปโดย: มกอช. 

Is this article useful?