TH EN
A A A

อาเซียนเฮปาล์มน้ำมันบูม เร่งป้อนตลาดพลังชีวมวล

19 September 2550   
            นักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญระบุ ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้กำลังวางแผนขยายการผลิตปาล์มน้ำมันในช่วงเวลาที่ความต้องการพลังงานชีวภาพเพิ่มสูงขึ้น  ท่ามกลางกระแสวิตกของนักสิ่งแวดล้อมเกรงการบุกรุกป่าและพื้นที่เกษตรกรรมจำเป็น
            ขณะนี้ภาครัฐและเอกชนในภูมิภาคนี้กำลังระดมเงินทุนในอุตสาหกรรมปาล์มนด้ำมัน  ตั้งแต่ราคาน้ำมันปาล์มถีบตัวสูงขึ้นจากความต้องการมหาศาลจากจีน อินเดีย ยุโรป ซึ่งคาดว่าจะมีสัดส่งนการบริโภคพลังงานชีวภาพ 10%
รัฐบาลอินโดนีเซียเป็นประเทศแรกๆที่เปิดเกมรุกในเรื่องนี้  โดยหวังผลักดันพลังงานชีวภาพจากน้ำมันปาล์มมีสัดส่วน 17% ของพลังงานทั้งหมดในประเทศภายในปี 2568 โดยจะมีการพัฒนาพื้นที่สำหรับผลิตพืชพลังงานชีวภาพ 5.5 ล้านเฮกเตอร์ภายในปี 2553 ในจำนวนนี้เป็นปาล์มน้ำมัน 1.5 ล้านเฮกเตอร์ 
           ด้านมาเลเซีย ได้มีหลายบริษัทเคลียร์พื้นที่ขนาดมหึมาสำหรับการเพาะปลูกสวนปาล์มแล้ว  ทั้งนี้ พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันของมาเลเซียเป็น 12% พื้นที่ป่าเป็น 65% ขณะนี้บริษัทในมาเลเซียต้องขยายฐานการผลิตสู่อินโดนีเซียเนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกของมาเลเซียมีจำกัด
            นักสิ่งแวดล้อมยิ่งกังวลกับความเสียหายจากการบุกรุกที่ป่า   โดยเฉพาะในรัฐซาราวักซึ่งเป็นพื้นที่ป่าดงดิบของเกาะบอร์เนียวกลายเป็นพื้นที่สวนปาล์มแล้ว 1.5 ล้านไร่
 
ที่มา  :  โพสต์ทูเดย์

Is this article useful?