TH EN
A A A

สมาคมเนื้อ NZ เชื่อมั่นการส่งออกเนื้อ EU

12 October 2559   

                สมาคมผู้ผลิตเนื้อโคและแกะของนิวซีแลนด์แสดงความเชื่อมั่นในการส่งออกไปยังตลาดสหภาพยุโรป (EU) ชี้วาระการเจรจาการค้าเสรี EU - นิวซีแลนด์ และประเด็น Brexit เป็นประเด็นสำคัญในการเดินทางเข้าพบภาคอุตสาหกรรมของ EU
                สมาคมผู้ผลิตเนื้อโคและแกะของนิวซีแลนด์ (Beef + Lamb New Zealand) ได้แสดงความเชื่อมั่นต่อการเปิดเจรจาค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรปและนิวซีแลนด์ ที่คาดว่าจะเริ่มในปี 2560 ว่าจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับภาคอุตสาหกรรมในประเทศ นอกจากนี้ยังได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับแผนการที่สหราชอาณาจักรจะแยกออกจากสหภาพยุโรปในปี 2562 (Brexit) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางการค่าเป็นอย่างมาก ระหว่างการเดินทางไปหารือกลุ่มคู่ค้าในสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป เช่นฝรั่งเศส ไอร์แลนด์ เบลเยียม โดยมีหลักสำคัญของการเจรจาคือการรักษาความสัมพันธ์กับคู่ค่าหลัก เพื่อให้สามารถขยายการส่งออกสินค้าไปยังสหภาพยุโรปอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันสหภาพยุโรปเป็นผู้นำเข้าสินค้าปศุสัตว์รายใหญ่ของนิวซีแลนด์ โดยเฉพาะเนื้อกลุ่มเนื้อแดง เช่น เนื้อวัว, เนื้อแกะ ที่มีมูลค่าการนำเข้าถึง 2 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ ในปี 2558

 

ที่มา: thebeefsite.com สรุปโดย: มกอช.

Is this article useful?