TH EN
A A A

วิธีใหม่ในการวินิจฉัยโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD)

6 October 2559   

                เมื่อปลายเดือนสิงหาคม 2559 ที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบโปรตีน integrin αvβ6 ที่จะทำให้การวินิจฉัยโรคปากและเท้าเปื่อย หรือ FMD มีความรวดเร็วและแม่นยำ ทำให้สามารถวินิจฉัยโรคและวัคซีนต้านไวรัส FMD ได้ทันท่วงทีพร้อมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมที่เหมาะสม
                การวินิจฉัยโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) แบบเดิมจำเป็นต้องใช้สัตว์เล็กในการทดลอง เช่น กระต่ายและหนูตะเภา กระทั่งเมื่อปลายเดือนสิงหาคม 2559 นักวิทยาศาสตร์จาก The Pirbright Institute ชองสหราชอาณาจักรได้พัฒนาโปรตีน ได้แก่ integrin αvβ6 ซึ่งเป็นโปรตีนที่ได้มาจากโค และสามารถจับไวรัส FMD ซึ่งจะทำให้รู้ว่ามีการติดเชื้อ FMD จริงหรือไม่
                ปัจจุบันมีไวรัส FMD 7 สายพันธุ์ ที่มีอัตราการกลายพันธุ์สูง และสามารถกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ย่อยอื่นได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การค้นพบดังกล่าว นำไปสู่ให้การวินิจฉัยมีความรวดเร็ว คุ้มค่า และง่ายกว่าวิธีการเดิม และเป็นประโยชน์ต่อประเทศที่ประสบปัญหาการระบาดของโรค FMD อย่างมาก

 

ที่มา: The Beef site  สรุปโดย: มกอช.

Is this article useful?