TH EN
A A A

ยุ่นจำกัดโควต้ารับรองโรงไก่ไทย

27 July 2549   

               นสพ.ยุคล ลิ้มแหลมทอง อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยถึงปริมาณส่งออกไก่แปรรูปปีนี้ คาดว่าจะส่งออกได้ประมาณ 3.5 แสนตัน ประกอบกับปีที่ผ่านมา ไทยมีการควบคุมการระบาดของไข้หวัดนกในสัตว์ปีกอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นปีนี้ ตั้งความหวังว่าน่าจะส่งออกไก่สดแข่แข็งได้บางส่วน แต่ขึ้นกับปัจจัยอื่นๆ เช่น การระบาดในประเทศเพื่อนบ้าน

               ล่าสุดได้รับแจ้งจากญี่ปุ่นว่าสามารถให้การรับรองโรงงานแปรรูปไก่เพื่อการส่งออกของไทยได้ไม่เกิน 54 โรงเท่านั้น โดยรัฐบาลญี่ปุ่นอ้างว่าหากเพิ่มการรับรองให้ไทยก็ต้องเพิ่มสิทธิ์ให้จีนด้วย ดังนั้นหากไทยต้องการให้ญี่ปุ่นรับรองโรงงานแปรรูปไก่แห่งใหม่ฝ่ายไทยต้องตัดสิทธิการรับรองโรงงานเก่าออกไปก่อน ต่อจากนั้นญี่ปุ่นจึงจะส่งคณะเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบรับรองโรงงานใหม่ให้ไทย ส่วนโรรงานแปรรูปไก่ชุดแรก 28 โรงที่ได้สิทธิส่งออก 2 ปีนั้น ขณะนี้กำลังหมดอายุรับรอง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นจะมาตรวจสอบรับรองในวันที่ 23 กรกฎาคมนี้

ประชาชาติธุรกิจ

Is this article useful?