TH EN
A A A

ชี้ ฉลาก GMO มะกัน เปิดช่อง QR Code-ไร้ข้อความกำกับ อาจปิดกั้นผู้บริโภค

3 October 2559   

                ปธน.สหรัฐฯ ผ่านกฎหมายการติดฉลากจีเอ็มโอ ดัน USDA กำหนดรายละเอียดใน 2 ปี หลายฝ่ายชี้ หากผู้ผลิตมีสิทธิ์แสดง QR Code โดยไม่แสดงข้อความบนฉลาก อาจกีดกันการเข้าถึงจากผู้บริโภครายได้น้อย
                เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ประธานาธิบดี บารัก โอบามา ของสหรัฐอเมริกา ได้ลงนามผ่านกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานการติดฉลากผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านกระบวนการผลิตทางวิศวกรรมชีวภาพ (National Bioengineered Food Disclosure Standard) หรือระเบียบการแสดงรายละเอียดส่วนประกอบของสัตว์หรือพืชที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) ในผลิตภัณฑ์อาหาร โดยมี 2 ประเด็นสำคัญของกฎหมาย ซึ่งกำลังได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง ดังนี้
               1. กฎหมายดังกล่าว อนุญาตให้ผู้ผลิตสามารถใช้ข้อความลายลักษณ์อักษร (text) ตราสัญลักษณ์ (symbol) หรือการติดฉลากข้อความในรูปแบบดิจิตอล อาทิ QR Code ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังการแสดงผลบนอุปกรณ์ เว็บไซต์ภายนอก หรือข้อมูลติดต่ออื่นๆ ในการแสดงรายละเอียดส่วนประกอบ GMOs ซึ่งสร้างความไม่พอใจแก่ผู้บริโภคจำนวนมาก เนื่องจากหากเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตไม่จำเป็นต้องแสดงรายละเอียดส่วนประกอบ GMOs โดยตรงบนฉลากหากแสดง QR Code จะทำให้ผู้บริโภคที่ไม่มีเครื่องมืออ่าน QR Code โดยเฉพาะผู้บริโภคที่มีรายได้น้อย ไม่สามารถทราบข้อเท็จจริงของส่วนประกอบสินค้า
                2. กฎหมายฉบับนี้ ยังถือเป็นกฎหมายในระดับ “Federal Law” หรือรัฐบัญญัติของสหรัฐฯ ซึ่งจะมีผลให้กฎหมายระดับมลรัฐ (State Law) ที่มีเนื้อหาขัดแย้ง เช่น กฎหมายของมลรัฐเวอร์มอนต์ ที่บังคับให้ผู้ผลิตต้องแจ้งส่วนประกอบ GMOs ในอาหารและเมล็ดพันธุ์พืชเฉพาะในรูปแบบลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ถูกยกเลิกผลบังคับใช้ ทั้งที่เพิ่งมีผลเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา
                ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (United States Department of Agriculture: USDA) จะเป็นผู้รับผิดชอบการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของกฎหมายการติดฉลากจีเอ็มโอของสหรัฐฯ ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 2 ปี

 

ที่มา: สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศฯ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สรุปโดย: มกอช.

Is this article useful?