TH EN
A A A

ด่วน ! เชิญร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง กฎระเบียบการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของสาธารณรัฐเกาหลี

19 August 2559   

                วันที่ 2 กันยายน 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไปยังสาธารณรัฐเกาหลี เข้าร่วมการสัมมนา “กฎระเบียบการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของสาธารณรัฐเกาหลี” ในวันที่ 2 กันยายน 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาของสาธารณรัฐเกาหลีและผู้แทนจาก มกอช. เป็นวิทยากรในการบรรยาย มีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎระเบียบ กฎหมาย นโยบายการนําเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของสาธารณรัฐเกาหลี
                สมัครเข้าร่วมสัมมนาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ที่นี่ http://www.acfs.go.th/news/docs/Early_warning_Invitation.pdf และส่งแบบฟอร์มตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาได้ทาง อีเมล์ asia1.acfs@gmail.com หรือทางโทรสาร 0-2561-4088 และ 0-2561-4034 ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2559
                สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) โทร. 02 561 2277 ต่อ 1323 (คุณสุทธิดา คุณวรณี)

(ขออภัยหากท่านได้รับเมล์นี้แล้ว)

Is this article useful?