TH EN
A A A

EU ประกาศกฎระเบียบกำหนดพิกัดศุลกากรสินค้าจำนวน 5 รายการ

10 August 2559   

                เมื่อเดือนมิถุนายน 2559 สหภาพยุโรปออกกฎระเบียบว่าด้วยเรื่องการกำหนดพิกัดศุลกากรของสินค้าจำนวน 5 รายการดังนี้
     1.สินค้านมผงเครื่องดื่มกลิ่นกล้วย ถูกจัดหมวดหมู่ภายใต้พิกัดสินค้าหมายเลข 2106 90 92 เนื่องจากเป็นสินค้าชนิดผงปรุงแต่งสำเร็จรูปพร้อมชงดื่ม ซึ่งอยู่ในบรรจุภัณฑ์เพื่อการขายปลีก มีผลบังคับใช้ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 
     2.สินค้าแผ่นสติกเกอร์ ถูกจัดหมวดหมู่ภายใต้พิกัดสินค้าหมายเลข 4911 91 00 เนื่องจากเป็นสินค้าที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการตกแต่ง และเป็นสติกเกอร์ภาพพิมพ์แบบนูนชนิดที่ยึดติดได้ในตัว มีผลบังคับใช้ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 
     3.สินค้าแผ่นฟิล์มเคลือบอลูมิเนียม ถูกจัดหมวดหมู่ภายใต้พิกัดสินค้าหมายเลข 7616 99 90 ซึ่งเป็นสินค้าที่ทำจากวัสดุอลูมิเนียม (other articles of aluminium) มีผลบังคับใช้ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 
     4.สินค้าแคปซูลบรรจุยา ถูกจัดหมวดหมู่ภายใต้พิกัดสินค้าหมายเลข 3004 90 00 เนื่องจากใช้สำหรับเป็นยารักษาหรือป้องกันโรค มีผลบังคับใช้ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 
     5.สินค้าชนิดผงที่มีส่วนผสมของใบไม้แห้งจากต้นมะรุม (moringa oleifera) ถูกจัดอยู่ภายใต้พิกัดสินค้าหมายเลข 1212 99 95 เนื่องจากใช้ผสมในอาหาร หรือ ใช้กับเครื่องดื่มประเภทชา และใช้เป็นส่วนประกอบเสริมของอาหาร ซึ่งจะมีผลบังคับในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559


ที่มา : สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง บรัสเซลส์สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?