TH EN
A A A

เม็กซิกันเปิดตลาดเนื้อให้แคนาดาอีกครั้ง

13 July 2559   

                นายกรัฐมนตรีแคนาดาและประธานาธิบดีเม็กซิโกได้ประกาศว่า แคนาดาสามารถกลับมาเปิดตลาดผลิตภัณฑ์เนื้อวัวในเม็กซิโกได้ตามปกติแล้ว หลังจากที่มีการระงับการค้ามาตั้งแต่เมื่อเดือนพฤษภาคม 2546 เนื่องจากแคนาดาพบโรควัวบ้า (BSE) ระบาดภายในประเทศ ซึ่งในการเปิดตลาดครั้งนี้เม็กซิโก อนุญาตให้สามารถนำเข้าเนื้อวัวที่มีอายุต่ำกว่า 30 เดือนจากแคนาดาได้ แต่ยังคงห้ามนำเข้าเนื้อวัวที่มีอายุมากกว่า 30 เดือนและเครื่องในบางชนิด
                ทั้งนี้จากการประเมินในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พบว่าเม็กซิโกเป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อวัวและเนื้อลูกวัวหนึ่งในสามรายใหญ่ของแคนาดา โดยคิดเป็นมูลค่าประมาณ 130 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี และมีการคาดการณ์ว่าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 หลังจากที่เปิดตลาดในเม็กซิโกอย่างเต็มรูปแบบแล้วจะส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้น 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี 
                สมาคมผู้ค้าวัวของแคนาดา (CCA) กล่าวว่าวันที่ 1 ตุลาคม 2559 จะเป็นช่วงที่สำคัญในการขยายตลาดการส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อวัว ซึ่งในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนเป็นช่วงที่ชาวแคนาดาส่งออกเนื้อมากที่สุด
 

ที่มา: The Beef Site สรุปโดย: มกอช. 

Is this article useful?