TH EN
A A A

ผู้ดีประเมินค่าเงินปอนด์ร่วงหลัง Brexit อาจดีต่อผู้ค้าไข่ไก่และเนื้อสัตว์ปีก

11 July 2559   

               สหภาพเกษตรกรแห่งชาติ (NFU) ของสหราชอาณาจักรระบุว่าการที่ค่าเงินปอนด์ของอังกฤษลดลง หลังจากการลงคะแนนเสียง Brexit อาจส่งผลให้เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตไข่ไก่และสัตว์ปีกในราคาสูงขึ้น
               ทั้งนี้ สหภาพเกษตรกรแห่งชาติ (NFU) ประเมินว่าแม้ค่าเงินปอนด์ของอังกฤษจะได้รับผลกระทบจากผลโหวต Brexit ซึ่งให้ออกจากสหภาพยุโรปก็ตาม ทว่าสถานการณ์ดังกล่าวอาจเป็นผลดีต่อผู้ผลิตไข่ไก่และเนื้อสัตว์ปีกภายในประเทศ เนื่องจากเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากคำสั่งซื้อของผู้ค้าส่ง และทำให้ความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้น
               อย่างไรก็ตามแม้ว่าราคาจำหน่ายไข่ไก่และเนื้อสัตว์ปีกไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงมากนักแต่ NFU ยังคงประเมินว่าหลังสิ้นสุดช่วงถือศีลอดในเดือนรอมฎอน เกษตรกรได้รับรายได้เพิ่มขึ้นตามที่คาดการณ์ไว้

 

ที่มา: The Poultry Site สรุปโดย: มกอช. 

Is this article useful?