TH EN
A A A

เกษตรกรไอริชผิดหวังไม่ปรับขึ้นราคาหมู

11 July 2559    551

                ประธานสมาคมเกษตรกรไอริช (IFA) กล่าวว่าเกษตรกรผู้ผลิตหมูรู้สึกผิดหวังมากที่ไม่ปรับขึ้นราคาหมูทั้งที่ความต้องการผลิตภัณฑ์จากไอร์แลนด์เพิ่มมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้การส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อหมูยังคงเพิ่มขึ้นทั้งในแง่ของปริมาณและมูลค่า ในขณะที่การนำเข้าลดน้อยลง
                นอกจากนั้นยังให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าสิ่งที่สำคัญคือความสำเร็จที่ได้รับจากการพัฒนาด้านการค้าควรสมเหตุสมผลกับราคาของผู้ผลิต ซึ่งผู้ผลิตมีประสบการณ์ในวิกฤตการณ์ราคาที่เลวร้ายที่สุดในทศวรรษที่ผ่านมาและยังไม่ถึงจุดคุ้มทุน ราคาเนื้อหมูของไอร์แลนด์นั้นอยู่ที่ประมาณ 98 เปอร์เซ็นของราคาเฉลี่ยของสหภาพยุโรปและไม่สามารถที่จะลดลงได้อีกแล้ว

 
ที่มา : thepigsite สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?