TH EN
A A A

อาร์เจนฯ ปรับแก้มาตรฐานแฮมใหม่

24 June 2559   

                วันที่ 6 มิถุนายน 2559 กระทรวงอุตสาหกรรมการเกษตรของอาร์เจนตินาได้เผยแพร่ระเบียบเรื่องคุณภาพแฮมดิบฉบับใหม่
                โดยมีการแก้ไขเกี่ยวกับระบบ HACCP จุลชีววิทยา, เคมีทางกายภาพและหลักเกณฑ์ทางเคมี, Sensorial Parameters, วัสดุสัมผัสและการพัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืนที่นำมาใช้ขณะผลิตสินค้า ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ปฏิบัติตามระเบียบนี้จะได้รับสัญลักษณ์ "Argentinian foods" เป็นการรับรองคุณภาพ 
                การปรับเปลี่ยนระเบียบฉบับนี้ได้รับการอนุมัติเป็นมติที่ 46 - 30/05/16 ซึ่งรวมถึงการแก้ไขรหัสอาหารอาร์เจนตินา (Codigo Alimentario Argentino) ในหมวด "ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์" (Alimentos Cárneos Y Afines)
                ปัจจุบันอาร์เจนตินามีการผลิตเนื้อสัตว์เพื่อส่งออกแฮมไปยังประเทศบราซิล, ปารากวัย, โบลิเวีย, ฮ่องกง และรัสเซีย

 

ที่มา : selerant corporation  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?