TH EN
A A A

รัสเซียยืนยันพบเชื้อไข้หวัดนกในฟาร์มสัตว์ปีก

7 September 2550    4807

               พบเชื้อไข้หวันดสายพันธุ์รุนแรง H5N1 หลังจากมีรายงานสัตว์ปีกจำนวน 410 ตัวในฟาร์มแห่งหนึ่งทางตอนมต้ขอรัสเซียตาย สัตว์ปีก อีก 414 ตัวถูกกำจัดทิ้งและมีมาตรการกักกันที่ฟาร์ม ทั้งนี้ได้รับการยืนยันผลจากห้องปฏิบัติการในภูมิภาคแล้วซึ่งเป็นภูมิภาคเดียวกันที่พบเชื้อไข้หวัดนกในเดือนมกราคมที่ผ่านมา


World poultry

Is this article useful?