TH EN
A A A

หมีขาวตรวจมาตรฐาน 12 โรงงานผ่านฉลุย

4 September 2550    4828
            นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 20-25 สิงหาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่จากหน่วยเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์และศัตรูพืชได้เข้ามาตรวจสอบโรงงานกุ้ง อาหารทะเลแช่แข็ง กระป๋อง และแปรรูปของไทย ซึ่งผลการตรวจสอบเป็นที่น่าพอใจ  โดยล่าสุดรัสเซียได้อนุมัติให้ทุกโรงงานผ่านมาตรฐานนำเข้า ซึ่งจะมีผลให้สินค้าจากทั้ง 12 โรงงานสามารถส่งเข้าจำหน่ายในรัสเซียได้สะดวกและได้รับการยอมรับมากขึ้น
ที่ผ่านมาปัญหาที่พบมากในรัสเซีย คือ การแอบอ้างแหล่งที่มาของสินค้าว่ามาจากไทย และมีปัญหาสารปนเปื้อนและสูญเสียระหว่างการขนส่ง ทำให้สินค้าด้อยคุณภาพ  ขั้นตอนจากนี้ไปรัสเซียได้ขอให้โรงงานส่งออกของไทยแจ้งรายชื่อคู่ค้าในรัสเซียว่าเป็นใคร จดทะเบียนถุกต้องหรือไม่
            ในแต่ละปีที่ผ่านมา ไทยส่งออกกุ้ง ปลาหมึก ปลาแห้ง ทูน่าแช่แข็งและแปรรูปไปรัสเซียประมาณปีละ 1,000 ล้านบาท  ในจำนวนนี้ส่วนใหญ่เป็นสินค้ากุ้งประเภทต่างๆ โดยครึ่งปีแรกของปี 2550 ไทยส่งออกกุ้งไปรัสเซีย 2,093 ตัน มูลค่า 408 ล้านบาทเทียบกับปีก่อนหน้าเพียง 388 ตัน 82 ล้านบาท  หรือขยายตัวเกือบ 200 % ถึงสิ้นปีนี้คาดว่าจะส่งออกไม่ต่ำกว่า 1,200 ล้านบาท
 
ที่มา  :  ฐานเศรษฐกิจ

Is this article useful?