TH EN
A A A

H5N1 ระบาดหนักในกัมพูชา

25 May 2559   

                เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 มีรายงานจากประเทศกัมพูชาพบการระบาดหนักของไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ในสัตว์ปีก
                โดยเจ้าของธุรกิจฟาร์มสัตว์ปีกในหมู่บ้านเกาะ Reussei  ในจังหวัดกำปอได้มีการออกมาแจ้งถึงการป่วยตายของสัตว์ปีก ซึ่งสัตวแพทย์ประจำจังหวัดดังกล่าวได้เข้าตรวจสอบและนำตัวอย่างสัตว์ปีกจำนวน 5 ตัว ส่งไปยังสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ โดยผลการตรวจสอบพบว่าตัวอย่างสัตว์ปีกติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 จากการระบาดส่งผลให้สัตว์ปีกจำนวนกว่า 150 ตัวตาย เนื่องจากติดเชื้อและจำนวนอีกกว่า 350 ตัว ถูกสั่งทำลาย
                ทั้งนี้พื้นที่ดังกล่างได้สั่งควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกและออกมาตราการอื่น ๆ ตลอดจนยุติการเพาะเลี้ยงฟาร์มสัตว์ปีกในพื้นที่แล้ว

 

ที่มา : thepoultrysite สรุปโดย: มกอช.

 

 

Is this article useful?