TH EN
A A A

หมูทั่วจีนติดโรคระบาดมากกว่า 2.5 แสนตัว

4 September 2550   

              เมื่อวันที่ 2 กันยายน สำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานว่า โรคบลูเอีย หรือ พอร์ไซน์ เรสไพเรทอรี ซินโดรม (PRRS) ซึ่งเริ่มระบาดในฟาร์มเลี้ยงหมูของจีนตั้งแต่ต้นปี ทำให้จนถึงสิงหาคมมีหมูมากกว่า 257,000 ตัวที่ติดเชื้อ  และในจำนวนนี้ตายไปแล้ว 68,000 ตัว เจ้าหน้าที่กำลังเร่งผลิตวัคซีนจาก 250,000 ลิตรเป็น 300,000 ลิตรภายในเดือนกันยายนนี้  รัฐบาลจีนกำลังหวาดวิตกว่าโรคนี้จะเป็นหนึ่งในปัญหาสาธารณสุขร้ายแรง และยังทำให้หมูซึ่งเป็นอาหารหลักของชาวจีนมีราคาแพงขึ้นด้วย

            สำนักข่าวซินหัวอ้างถ้อยแถลงของนายอิ๋น เฉิงจี้ รัฐมนตรีเกษตรของจีนว่า หมูได้รับวัคซีนไปแล้ว 10 ล้านตัว ความพยายามในการควบคุมโรคยังมีอุปสรรคเพราะวิธีการผสมพันธุ์ในบางภูมิภาคยังล้าหลังภูมิภาคอื่น  และการขนส่งหมูเป็นระยะทางไกลยิ่งเพิ่มปัญหา  ในแถบลุ่มน้ำแยงซี สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายเพราะฤดูร้อนซึ่งอบอุ่นและชื้นแฉะ

ที่มา  :  People Islamic News

Is this article useful?