TH EN
A A A

มะกันหวั่น catfish นำเข้า

4 September 2550   

            สินค้าที่ปรากฏในร้านอาหารจานด่วนทั้งหลายในสหรัฐคือ catfish ที่เพาะเลี้ยงในกระชัง  ปลาเพาะเลี้ยงนำเข้าจากจีนได้เข้ามาในตลาดสหรัฐจำนวนมากทำให้ผู้ผลิตสหรัฐเองต้องการให้มีการระบุในเมนูอาหารอย่างชัดเจนว่าเป็น catfish นำเข้าสินค้าประมง 80%ที่บริโภคในสหรํฐฯมาจากการนำเข้า  1 ใน 3 ของ catfish ที่บริโภคในสหรัฐฯมาจากเอเชีย  การตรวจสอบของรัฐทางใต้พบว่า catfish จากจีนมีสารตกค้างซึ่งห้ามใช้ในสหรัฐฯ  เนื่องจากปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำและการเลี้ยงที่หนาแน่นในจีนทำให้ต้องมีการใช้ยาปฏิชีวนะดังกล่าว

            ขณะนี้ ผู้แทนจากรัฐที่เลี้ยง catfish ของสหรัฐได้ร่างกฎหมายเพื่อกำหนดให้ร้านอาหารต่างๆ ระบุไว้ในแมนูถึงแหล่งที่มาของปลา

ที่มา  :  Houdton Chronicle World News

Is this article useful?