TH EN
A A A

APHIS เตรียมคลังวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย

28 March 2559    688

                สำนักงานตรวจสอบสุขภาพสัตว์และพืช กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (APHIS)  ประกาศว่า สำนักงานได้เตรียมความพร้อมในการหาแหล่งวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย (FMD)
                แม้ว่าตั้งแต่ปี 2472 สหรัฐฯ ยังไม่เคยมีการเกิดโรคปากเท้าเปื่อย แต่จากการประชุมของ APHIS เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องการให้เพิ่มปริมาณการเก็บวัคซีนเพื่อต่อสู้กับโรคปากเท้าเปื่อยที่อาจจะเข้ามาในประเทศ ในกรณีที่พบปัญหาหรือมีการแพร่กระจายของโรค FMD ในระดับปานกลางหรือการระบาดขนาดใหญ่ สหรัฐฯ ได้เตรียมความพร้อมในการใช้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคในโค สุกร แกะ และแพะ ซึ่งจะเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมการผลิตและอุปทานวัตถุดิบอาหารในประเทศ
                ทั้งนี้ APHIS มีความต้องการปริมาณวัคซีนอย่างน้อย 25 ล้านโดส สำหรับ 10 สายพันธุ์รุนแรงของโรค โดยระหว่างปี 2559-2560 APHIS จะดำเนินการเพิ่มปริมาณวัคซีนสำรอง เพื่อเพิ่มความพร้อมและความรวดเร็วกรณีที่จำเป็นต้องใช้วัคซีน อย่างไรก็ตาม APHIS ยังต้องดำเนินการและพัฒนาแผนการเตรียมความพร้อมร่วมกับผู้ผลิตวัคซีนต่อไป เพื่อจัดการปัญหาได้ทันท่วงที หากโรคนี้ปรากฎขึ้นมาในอนาคต

 

ที่มา: thecattlesite สรุปโดย: มกอช.

 

Is this article useful?