TH EN
A A A

จีนเตรียมเข้มมาตรฐานสินค้าดีเดย์ตุลานี้

3 September 2550   

            สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตร ประจำกรุงปักกิ่ง รายงานว่าได้รับแจ้งจาก AQSIQ ว่า ขอให้ไทยตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารไทยที่ส่งเข้ามาจีนว่าเป็นไปตามมาตรฐาน  เนื่องจากขณะนี้จีนกำลังระดมบุคลากรเพื่อปฏิบัติตามสมุดปกขาว (white paper)ซึ่งเป็นนโยบายการยกระดับความปลอดภัยด้านสินค้าเกษตรและอาหาร  หลังจากกรณีสหรัฐโจมตีเรื่องมาตรฐานสินค้าที่ผลิตในจีนทำให้จีนกำลังอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหา  ขณะนี้มีการระดมบบุคลากร 1 ใน 3 ออกปฏิบัติงานตามมณฑลต่างๆ 
           ทั้งนี้จะเข้มงวดทั้งสินค้าที่ผลิตภายในประเทศและที่นำเข้า โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2550

ที่มา  :  มกอช.

Is this article useful?