TH EN
A A A

มะกันเปลี่ยนชื่อทางการค้าปลา Pollock

5 January 2559    969

               เมื่อวันที่ 18 ธค.2558 สภาคองเกรสได้เห็นชอบต่อการเปลี่ยนแปลงชื่อสินค้าประมง Alaska Pollock ซึ่งเป็นปลาวงศ์ Atlantic Cod เพื่อให้มีความชัดเจนและลดความสับสนของผู้บริโภคเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดสินค้าดังกล่าว โดยกำหนดให้ใช้ชื่อทางการค้าใหม่ว่า Pollock เท่านั้น จากเดิมที่สินค้าข้างต้นซึ่งถูกนำเข้าจากทั้งรัสเซียและมลรัฐอลาสก้าจะถูกติดชื่อว่า Alaska Pollock เหมือนกัน ทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถแยกแยะแหล่งผลิต
               ในปัจจุบัน Pollock เป็นปลาที่ได้รับความนิยมในการบริโภคในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา รัสเซีย และสหราชอาณาจักร โดยนิยมนำมาผลิตเป็นอาหารแปรรูป เช่น Fish Fingers ทางสถาบันการตลาดอาหารทะเลอลาสก้ากล่าวว่าแนวทางการเปลี่ยนชื่อนี้ถือเป็นการสนับสนุนความก้าวหน้าในด้านการติดฉลากสินค้าให้มีความชัดเจนซึ่งสามารถสร้างกลไกควบคุมทั้งในฝั่งผู้ผลิตและผู้บริโภคซึ่งสถาบันจะสนับสนุนการรณรงค์ในการเปลี่ยนฉลากในสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งทางสถาบันเชื่อว่าจะทำให้การส่งออกปลา Pollock จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถชี้ชัดถึงความแตกต่างของคุณภาพปลาแต่ละประเภทอีกด้วย

 

ที่มา : The fish Site สรุปโดย: มกอช

Is this article useful?