TH EN
A A A

ฝรั่งเศส-เยอรมนี ไข้หวัดนกระบาด

17 December 2558   

                เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2558 องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ของฝรั่งเศส รายงานพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรงต่อเนี่องรวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยรายงานพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรงสายพันธุ์ต่างๆ ดังนี้
     • สายพันธุ์ H5N1 ในฟาร์มเป็ดและห่านในครัวเรือน จำนวน 4 ครั้ง ในจังหวัด Dordogne และ 1 ครั้งในจังหวัด Haute-Vienne
     • สายพันธุ์ H5N2 จำนวน 2 ครั้ง ในจังหวัด Dordogne บริเวณเขต Domme และ Cenac et Saint Julien
     • สายพันธุ์ H5N9 จำนวน 2 ครั้ง ในจังหวัด Dordogne และ 1 การระบาด ในจังหวัด Landes
                สัตว์ปีกมากกว่า 45,000 ตัว ถูกคัดออกเพื่อตรวจสอบและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค นอกจากนี้ยังมีรายงานพบ 2 การระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดไม่รุนแรง สายพันธุ์ H5N2 ในจังหวัด Landes ซึ่งฟาร์มเป็ดที่เลี้ยงไว้สำหรับการผลิต foie gras ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดข้างต้น ทั้งนี้กระทรวงเกษตรของฝรั่งเศสได้ทำการตรวจตราและออกมาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันการแพร่กรายของเชื้อไปยังประเทศเพื่อนบ้านและพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทั้งวางแผนสุขอานามัยเพื่อจำกัดการแพร่เชื้อและป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการส่งออก
                นอกจากนี้ เมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ได้รายงานพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดไม่รุนแรง สายพันธุ์ H5N2 ในเมือง Cham รัฐบาวาเรีย ของเยอรมนี โดยมีสัตว์ปีกติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการ 1 ตัว และสัตว์ปีกที่ติดเชื้อ ได้แก่ ไก่ไข่ 9,500 ตัว เป็ด 2,000 ตัว ไก่งวง 100 ตัว และห่านเลี้ยงทุ่ง 1,500 ตัว ถูกสั่งทำลายเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรค

 

ที่มา: thepoultrysite สรุปโดย: มกอช.

Is this article useful?