TH EN
A A A

จีน-สหรัฐฯ พัฒนาความร่วมมือการเกษตร

8 December 2558    634

                เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายน 2558 รัฐมนตรีเกษตรของจีนได้ประชุมร่วมกันกับรัฐมนตรีเกษตรของสหรัฐฯ โดยทั้ง 2 ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือทวิภาคีภาคเกษตร ซึ่งรัฐมนตรีเกษตรของจีนชี้ให้เห็นว่า ภาคเกษตรกรรมเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมแรกที่จีนและสหรัฐฯ ได้พัฒนาร่วมกันกว่า 30 ปี และความร่วมมือทางภาคเกษตรได้กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ
                รัฐมนตรีเกษตรของสหรัฐแสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า สหรัฐฯ มีความตั้งใจที่จะส่งเสริมการแก้ไขประเด็นปัญหาความกังวลของจีนรวมทั้งปัญหาการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกของจีนมายังสหรัฐฯด้วย

 

ที่มา: thepoultrysite สรุปโดย: มกอช.

Is this article useful?