TH EN
A A A

การนำเข้าเนื้อหมูของญี่ปุ่นลดลงอย่างต่อเนื่อง

16 November 2558   

                การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมเนื้อหมูของญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องควบคู่กับปริมาณสินค้าสำรองที่สูงขึ้นภายหลังญี่ปุ่นได้รับผลกระทบจากภาวะโรคท้องร่วงติดต่อในสุกร (PEDs) ส่งผลให้ในช่วงเดือนมกราคม-กันยายน 2558 ปริมาณการนำเข้าเนื้อหมูในญี่ปุ่นลดลง 6% มาอยู่ที่ 581,300 ตัน ซึ่งต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปี 2557 ถึง 9% และมีแนวโน้มจะลดลงอย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยมูลค่าการนำเข้าเนื้อหมูสดและเนื้อหมูแช่แข็งใน 9 เดือนแรกของปี 2558 ลดลง 7% คิดเป็น 314 พันล้านเยน
                ในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน ปี 2558 การนำเข้าเนื้อหมูของญี่ปุ่นจาก EU ลดลงเกือบ 1 ใน 4 จากปีก่อน คิดเป็น 72,200 ตัน โดยเดนมาร์กและสเปนส่งออกเนื้อหมูไปญี่ปุ่นลดลง 17% และ 18% ตามลำดับ
                สำหรับประเทศนอกเหนือจาก EU เม็กซิโกและแคนาดามีการส่งออกเนื้อหมูไปยังญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบ 3 ไตรมาสแรกของปี 2557 โดยมีสัดส่วนที่ 22% และ 7% ตามลำดับ ขณะที่การนำเข้าจากสหรัฐฯลดลง 8%


ที่มา: http://www.thepigsite.com สรุปโดย: มกอช.

 

Is this article useful?