TH EN
A A A

สภาพยุโรปเกาะติดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Bluetongue (BTV)

28 October 2558    714

                องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) รายงานการระบาดของเชื้อไวรัส Bluetongue ในฝรั่งเศส ฮังการี และโรมาเนีย โดยพบการแพร่กระจายไปในจังหวัดแอ็งดร์ และจังหวัดก็องตาลในประเทศฝรั่งเศส ไปยังโค แกะ แพะ และยังมีกลุ่มปศุสัตว์เสี่ยงต่อการได้รับเชื้อมากกว่า 1,300 ตัว ที่ยังต้องเฝ้าระวัง
                ในรายงานครั้งนี้ยังมีการตรวจพบปศุสัตว์ติดเชื้อไวรัส Bluetongue มากกว่า 2 ฟาร์ม ในเมือง Somogy และ Baranya ทางตอนใต้ของฮังการีที่ติดกับชายแดนของโครเอเชีย และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือน 2 ฟาร์ม   ในเมืองโบโตซานี่ของโรมาเนียที่ติดกับชายแดนของประเทศยูเครน ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดของเชื้อไวรัส Bluetongue โดยการระบาดของเชื้อ Bluetongue ในโรมาเนีย และฮังการี เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย serotype4 ในขณะที่ประเทศฝรั่งเศสพบการแพร่กระจายของเชื้อ Serotype8

 

ที่มา: http://www.thedairysite.com/news สรุปโดย: มกอช.

 

 

 

Is this article useful?