TH EN
A A A

คลื่นลูกที่สี่ H7N9 บุกจีน ชี้ความเสี่ยงธุรกิจสัตว์ปีก

27 October 2558   

                องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ออกโรงเตือนการระบาดไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 โดยเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 หน่วยงานในมณฑลเจ้อเจียงของจีนได้รายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 จำนวน 2 ราย ซึ่งเป็นรายงานผู้ป่วยครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม และ FAO คาดว่าจำนวนผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์ ตามที่เคยเกิดขึ้นในปีก่อน ซึ่งเป็นไปตามลักษณะการระบาดของโรคและช่องโหว่การควบคุมความปลอดภัยของภาคอุตสาหกรรมสัตว์ปีกในจีน
                จากการศึกษาของ FAO และองค์กรความร่วมมือ แสดงให้เห็นว่าการขาดการควบคุมความปลอดภัยของภาคอุตสาหกรรมที่ดีทำให้สถานการณ์ไวรัสไข้หวัดนกในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แย่ลง และส่งผลเสียร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนและอุตสาหกรรมสัตว์ปีก ดังนั้น FAO จึงเรียกร้องให้แต่ละประเทศเข้มงวดกฎหมายควบคุมความปลอดภัยและกฎหมายกักกันสัตว์ปีก เพื่อลดความเสี่ยงจากไข้หวัดนกทั้งสายพันธุ์ H7N9 และสายพันธุ์อื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ที่มา: http://www.thepoultrysite.com สรุปโดย: มกอช.

 

 

 

Is this article useful?