TH EN
A A A

รัฐบาล UK กระตุ้นการติดฉลากสินค้าท้องถิ่น

6 October 2558   

                ผลการสำรวจในสหราชอาณาจักรพบว่ากว่า 80% ของประชากรให้ความสนใจเลือกซื้อสินค้าที่ผลิตในท้องถิ่น รัฐบาลจึงสนับสนุนให้ร้านค้าและผู้ผลิตสินค้าอาหารให้ข้อมูลการติดฉลากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น
                ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 สหภาพยุโรปได้มีข้อบังคับให้ติดฉลากประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า (COOL) ในสินค้าประเภทเนื้อหมูสด เนื้อหมูแช่แข็ง เนื้อสัตว์ปีกและเนื้อแกะ เพื่อจำหน่ายในสหภาพยุโรป และผลการสำรวจของ YouGov ในสหราชอาณักร รายงานว่าผู้บริโภคนิยมเลือกซื้อสินค้าที่มีอยู่ในท้องถิ่น โดยมีสัดส่วนคิดเป็น 51% ของสินค้าผักและ 50% ของสินค้าเนื้อสัตว์ รัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมของอังกฤษกล่าวว่า ฉลากสินค้าท้องถิ่นจะแสดงให้เห็นว่าสินค้าชิ้นนี้มีแหล่งผลิตมาจากฟาร์มใดหรือเมืองใด ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคมีความภูมิใจในการซื้อสินค้าท้องถิ่นพร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน

 

 ที่มา: http://www.thepigsite.com สรุปโดย: มกอช.

 

 

 

 

Is this article useful?