TH EN
A A A

ไต้หวันปรับปรุงระบบการตรวจสอบย้อนกลับได้ของไข่ไก่

6 October 2558   

                กระทรวงเกษตรไต้หวัน (Taiwan Council of Agriculture) ได้มีการปรับปรุงใหม่ของระบบการตรวจสอบย้อนกลับของไข่ไก่ ในเดือนกันยายน 2558 ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคทราบแหล่งที่มาของฟาร์มไข่ไก่ได้ โดยใช้เครื่องมือบางอย่าง คือ การติดฉลากการตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อบอกแหล่งที่มาของฟาร์มเลี้ยงไข่ไก่ โดยที่ฉลากจะแสดง QR Code ให้ผู้บริโภคเข้าถึงระบบตรวจสอบย้อนกลับของไข่ไก่ได้ในเว็บไซต์ www.Tafte-poultry.org.tw โดยการสแกน QR Code ด้วยโทรศัพท์มือถือ (mobile devices) จะช่วยให้ได้รับข้อมูลแหล่งที่มาของฟาร์มเลี้ยง โดยกระทรวงเกษตรฯ ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและกฎระเบียบใหม่ของอาหารต่อผู้บริโภค นอกจากนี้คาดว่าระบบที่จะปรับปรุงการจัดการของผลิตภัณฑ์ไข่ไก่, ตรวจติดตามไข่ไก่ที่มีลักษณะไม่เหมาะสม และลดความเสี่ยงจากสารเคมีตกค้างต่อผู้บริโภค และวางแผนขยายการตรวจสอบในอนาคต, ตรวจสอบกระบวนการผลิตและการคัดทิ้งออกจากระบบ
                กระทรวงเกษตรฯ ของไต้หวันคาดการณ์ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกกว่า 1,700 ฟาร์ม มีไก่ไข่ประมาณ3.6ล้านตัว สามารถผลิตไข่ไก่ 1.8 – 1.9 ล้านฟอง/วัน โดยปัจจุบัน 63% ของไข่ไก่ทั้งหมด นำมาใช้ในธุรกิจอาหารเช้า, งานเลี้ยง, เบเกอรี่ และการค้า ทั้งนี้ไข่ไก่มีการขนส่งโดยกล่องพลาสติกและกล่องล็อกที่มีการติดฉลากของแหล่งกำเนิดไข่ไก่ เป็นการเพิ่มการติดตามด้านสุขอนามัยและการจัดการความปลอดภัยของฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ หากเกิดปัญหาขึ้นสามารถใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับได้ ในอนาคต

 

ที่มา: The Poultry Site สรุปโดย: มกอช.

 

 

 

Is this article useful?