TH EN
A A A

ประกาศเขตระบาดสกัดแท้งในแพะลาม

24 July 2549   

               สพ.ญ.ฉวีวรรณ เลียววิจักขณ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์แจงหลังพบโรคแท้งในแพะลามสู่คน ขณะนี้ได้ประกาศเป็นพื้นที่โรคระบาดชั่วคราว ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ ชี้ปัจจัยจะควบคุมโรคนี้ไม่ให้ลุกลามอยู่ที่เกษตรกรที่ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันทีที่พบการตายอย่างผิดสังเกต

               ตามที่เกิดโรคบลูเซลโลซิส (โรคแท้งในแพะ) ระบาด ที่ ต.ท่าขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี กระทั่งต้องมีการฆ่าแพะที่ติดเชื้อกว่า 100 ตัว โดยโรคนี้จะทำให้แพะที่ออกลูกออกมาตายในที่สุด และมีความวิตกว่าจะเกิดการระบาดจากสัตว์สู่คน

               กรมปศุสัตว์ ระบุว่า จากการเข้าตรวจสอบ รวมทั้งเจาะเลือดแพะที่ต้องสงสัยในฟาร์มของเกษตรกรแล้วจำนวน 156 ตัวอย่าง ส่งเข้าตรวจสอบศูนย์วิจัยภาคตะวันตก จ.ราชบุรี ซึ่งผลปรากฎว่า เป็นโรคบรูเซลโลซิสในแพะจริง และได้ประกาศเป็นเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดบรูเซลโลซิสในแพะ ในพื้นที่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2549 ที่ผ่านมาและสั่งห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยครอบคลุมทั้งโค กระบือ และสุกรด้วย รวมทั้งได้ทำลายแพะที่ป่วยเป็นโรคบรูเซลโลซิสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

               สำหรับกรณีที่พบการติดต่อจากสัตว์สู่คน กรมปศุสัตว์ได้ประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเข้าดำเนินการตรวจสอบ และพบผู้ป่วยติดเชื้อจำนวน 4 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างในฟาร์มเลี้ยงแพะ

               โดยสาเหตุที่ติดเชื้อเชื้อมาจากการทำคลอดแพะโดยไม่ใส่ถุงมือป้องกัน หรือการติดเชื้อจากการสัมผัสแพะที่ป่วยโดยตรง จึงขอย้ำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะระมัดระวังและควรทำความสะอาดร่างกายทุกครั้งหลังการสัมผัสสัตว์ รวมถึงการรักษาสุขอนามัยภายในฟาร์ม ซึ่งขณะนี้แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว

               สำหรับโรคนี้จะควบคุมได้หากเกษตรกรให้ความร่วมมือในการแจ้งกับเจ้าหน้าที่ เมื่อพบการตายที่ผิดสังเกตจึงขอให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทันที ส่วนกรณีที่ต้องมีการทำลายแพะที่ติดโรคมีงบประมาณที่จะเข้ามาชดเชยในส่วนนี้อยู่แล้ว

นสพ. คม ชัด ลึก

Is this article useful?