TH EN
A A A

พบไข้หวัดนกในเยอรมัน

14 August 2550   
            เป็ดตาย 3 ตัวในเยอรมันพบเชื้อไข้หวัดนก โดยข้อมูลจากห้องปฏิบัติการของรัฐพบว่าเป็ดตาย  2 ตัวในทะเลสาบทางตะวันออก เฉียงเหนือของมิวนิคมีเชื้อไข้หวัดนก H5N1  ส่วนเป็ดตัวที่สามมีเชื้อสายพันธุ์ไม่รุนแรง  
ทั้งนี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการค้นหาว่ามีสัตว์ปีกในบริเวณใกล้เคียงตายอีกหรือไม่
 
ที่มา  : World  Poultry

Is this article useful?