TH EN
A A A

FSIS ขอให้เอกชนเรียกคืนสินค้าเนื่องจากติดฉลากไม่ครบถ้วน

24 July 2549   

               สหรัฐอเมริกานับเป็นประเทศหนึ่งที่มีกฎระเบียบและให้ความสำคัญกับเรื่องการติดฉลากสินค้าอาหารมาก มีการเรียกคืนสินค้าทั้งโดยบังคับและสมัครใจ ตัวอย่างหนึ่ง คือ เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม 2549 FSIS กระทรวงเกษตรสหรัฐฯได้ออกประกาศการเรียกคืนสินค้าโดยความสมัครใจของภาคเอกชน เนื้อวัว 4 รายการของบริษัท wild side processing ที่ผลิตระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 9 พฤษภาคมเฉพาะบางรหัสสินค้าเท่านั้น เนื่องจากไม่มีการติดฉลากระบุว่าต้องเก็บไว้ในตู้เย็นทั้งที่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจำเป็นต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิตู้เย็นเพื่อรักษาคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร ซึ่งอาจทำให้ผู้บริโภคเกิดการเจ็บป่วยจากการบริโภคอาหารดังกล่าวหากไม่ได้มีการเก็บรักษาอย่างถูกวิธี สินค้าดังกล่าวได้มีการจำหน่ายในมินิโซตาและวิสคอนซิล ซึ่งยังไม่มีรายงานผู้บริโภคเกิดอาการเจ็บป่วยเนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

FSIS

Is this article useful?