TH EN
A A A

ราคาสินค้าเกษตรตลาดซื้อขายล่วงหน้าจะลดลง

9 January 2558   

                เมื่อเดือนธันวาคม 2557 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture: USDA) รายงานราคาสินค้าเกษตรในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีแนวโน้มลดลง ร่วมกับภาวะสินค้าเกษตรบางรายการล้นตลาด ได้แก่
                • ถั่วเหลือง: USDA มีปริมาณสำรองถั่วเหลืองเพียงพอ จึงไม่ปรับเพิ่ม โดยพบว่าปริมาณสต็อกปลายปียังคงมากกว่าช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2556 ทั้งนี้พบว่าบราซิลได้คาดการณ์การผลิตถั่วเหลืองเพิ่มมาอยู่ในระดับ 96 ล้านตัน ส่งผลให้ราคาซื้อขายล่วงหน้าของกากถั่วเหลืองและน้ำมันถั่วเหลืองลดลงตามไปด้วย
                • ข้าวโพด:  สหรัฐฯไม่ได้ปรับเพิ่มปริมาณสต็อกข้าวโพดปลายปีตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ ทำให้ปริมาณสำรองข้าวโพดของสหรัฐฯ อยู่ที่ระดับไม่เกิน 2 พันล้านบุชเชล ซึ่งจะส่งผลให้ราคาข้าวโพดในอเมริกาสูงขึ้น
                • ข้าวสาลี: USDA เพิ่มปริมาณสำรองการเก็บข้าวสาลีที่ผ่านการสีแล้วภายในประเทศ โดยแปรผันตามปัจจัยสภาพอากาศ ที่ในฤดูหนาวจะเก็บผลผลิตได้น้อย โดยพบว่าเกาหลีใต้ซื้อข้าวสาลีที่สีแล้ว 81,200 ตันจากออสเตรเลีย ในขณะที่ญี่ปุ่นประมูลข้าวสาลีที่สีแล้ว 143,300 ตัน จากสหรัฐฯ ออสเตรเลีย และแคนาดา
                • สินค้าปศุสัตว์: เนื้อวัวคัดคุณภาพบรรจุกล่อง (boxed-beef) มีปริมาณสินค้าจากผู้ผลิตค่อนข้างล้นตลาด ส่งผลให้ราคาเนื้อวัวจำหน่ายลดลง สำหรับสถานการณ์ราคาสุกรในปัจจุบันยังคงมีราคาสูงและไม่สามารถกำหนดได้แน่นอนขึ้นอยู่กับช่วงนั้นๆว่ามีโรคระบาด เช่น โรคท้องร่วงติดต่อในสุกร (Porcine Epidemic Diarrhea: PED) หรือไม่
 

ที่มา : Farms.com สรุปโดย : มกอช.

 

 

Is this article useful?