TH EN
A A A

อินโดนีเซียเตรียมรุกตลาดผลิตภัณฑ์ไก่ในสิงคโปร์

8 January 2558   

                จากการประชุมระหว่างอินโดนีเซียและสิงคโปร์เมื่อเร็วๆนี้ ทั้งสองประเทศได้ตกลงที่จะส่งเสริมการค้าร่วมกันเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 โดยเฉพาะภาคการเกษตร อินโดนีเซียจะมีโอกาสส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกไปยังสิงคโปร์ โดย Director of Agriculture Products Processing and Marketing กระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย กล่าวว่า สิงคโปร์ได้เปิดตลาดให้แก่สินค้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกของอินโดนีเซีย และเชื่อว่าอินโดนีเซียจะสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารของสิงคโปร์ได้ โดยรายการสินค้าอื่นที่อาจส่งออกได้รวมถึง ไก่นักเก็ต ไส้กรอก ไก่ย่างหมักซอสของญี่ปุ่น ไก่คาราอาเกะ และไข่เค็ม
                ปัจจุบันสิงคโปร์มีกำลังการผลิตสินค้าเกษตรภายในประเทศค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณความต้องการในการบริโภค โดยในส่วนของเนื้อไก่ต้องนำเข้าถึงปริมาณร้อยละ 70 ของความต้องการบริโภคในประเทศ ดังนั้นจึงถือได้ว่าสิงคโปร์เป็นตลาดที่มีศักยภาพสำหรับประเทศผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตร


ที่มา: http://www.asian-agribiz.com/ สรุปโดย: มกอช.

 

 

 

Is this article useful?