TH EN
A A A

จีนเพิ่มความยืดหยุ่นการนำเข้าเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศ

12 December 2557   

                เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2557 โฆษกกระทรวงเกษตรของจีนรายงานสถานการณ์การนำเข้าธัญพืชและแป้ง ในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม ทั้งนี้จีนเตรียมใช้มาตรการที่มีความยืดหยุ่นยิ่งขึ้นในการนำเข้าสินค้าเกษตร เช่น ถั่วเหลือง น้ำมันพืช ดังนี้
                  - นำเข้าธัญพืชและแป้งเพิ่มขึ้น 5.15 ล้านตัน อัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.3 จากปี 2556
                  - นำเข้าข้าวสาลีและข้าวโพด ประมาณ 1.7 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 2.4 ของจำนวนธัญพืชทั้งหมด
                  - นำเข้าถั่วเหลือง 56.84 ล้านตัน
                โดยทั่วไปจีนจะนำเข้าธัญพืชในราคาที่ถูกกว่าจากต่างประเทศในจำนวนที่เหมาะสมเพื่อรักษาเสถียรภาพปริมาณผลผลิตของตลาดธัญพืชในประเทศ


ที่มา : Chinadaily.com สรุปโดย : มกอช.

 

 

Is this article useful?