TH EN
A A A

สหราชอาณาจักรยันเชื้อปาก-เท้าเปื่อยไม่มีปัญหาความปลอดภัยด้านอาหาร

10 August 2550   
              สำนักงานมาตรฐานอาหารสหราชอาณาจักรได้ออกคำชี้แจงต่อผู้บริโภคว่า  การระบาดของเชื้อปาก-เท้าเปื่อยในฟาร์มแห่งหนึ่งในอังกฤษนับเป็นปัญหาเชื้อโรคติดต่อปศุสัตว์  ไม่มีปัญหาความเสี่ยงต่อความปลอดภัยด้านอาหารต่อมนุษย์ใดๆ และผู้บริโภคไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการบริโภคอาหารของตนเอง โดยยังสามารถบริโภคเนื้อสัตว์และนมได้ตามปกติ  ดังนั้น ถึงแม้จะมีการส่งผ่านเชื้อไปสู่มนุษย์  การปรุงอาหารเนื้อและการพาสเจอร์ไรส์นมก็จะฆ่าไวรัส  นมจากพื้นที่ระบาดจะผ่านกระบวนการเพื่อการควบคุมโรคปศุสัตว์
 
ที่มา  :  FSA

Is this article useful?