TH EN
A A A

เบลเยียมให้ความสนใจบริโภค เมนูแมลง

13 November 2557   

                แมลงถือเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารที่ใช้อย่างแพร่หลายในพื้นที่หลายภูมิภาค เช่น ประเทศไทย แม้ว่าค่านิยมของผู้บริโภคส่วนใหญ่ต่อการบริโภคแมลงจะเป็นไปในทางลบ ทว่า ในขณะนี้ ตุลาคม 2557 ผู้ประกอบการและห้างค้าปลีกหลายรายในประเทศเบลเยียม กำลังริเริ่มการจำหน่ายอาหารหลายชนิดที่ใช้แมลงเป็นส่วนประกอบสำคัญ เช่น แซนด์วิชสเปรด นักเกต เบอร์เกอร์ โครเกต์ และ Aperitif ball เป็นต้น และงานวิจัยจากหลายสถาบันยังแนะนำให้ผู้บริโภคลดการบริโภคเนื้อสัตว์และหันมาบริโภคแมลงเป็นอาหารโปรตีน
                แม้ว่าการสำรวจผู้บริโภคในเบลเยียม จะมีผู้บริโภคเพียง 3% ให้ความสนใจที่จะลองรับประทานอาหารที่ผลิตจากแมลงเป็นส่วนประกอบหลัก กระนั้นพบว่ากลุ่มนักศึกษาวัยรุ่นกลับให้ความสนใจที่จะทดลองบริโภคผลิตภัณฑ์เหล่านี้
                แมลงถือเป็นแหล่งอาหารโปรตีนแหล่งใหม่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาโดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ให้ความเห็นว่าแมลงจะมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารในหลายประเทศ เนื่องจากเป็นแหล่งโปรตีนที่มีต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมและต้นทุนการผลิตต่ำกว่าเนื้อสัตว์มาก ซึ่ง FAO กำลังดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อแนะนำให้ผู้บริโภคหันมาบริโภคแมลงเป็นโปรตีนทางเลือกอีกทางหนึ่ง

 

ที่มา : Independent  สรุปโดย : มกอช.

 

Is this article useful?