TH EN
A A A

จีน-ฟิลิปปินส์แบนเนื้อผู้ดีหวั่นปาก- เท้าเปื่อย

9 August 2550    4822
          
   จีนได้ระงับการนำเข้าสินค้าอาหารที่มีส่วนผสมของเนื้อวัว เนื้อสุกร เนื้อแกะ รวมทั้งสัตว์มีชีวิตจากอังกฤษหลังการพบการระบาดของโรคปาก-เท้าเปื่อย ขณะที่กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์สั่งระงับการนำเข้าปศุสัตว์และสินค้าเนื้อสัตว์จากอังกฤษเช่นกัน  โดยมีสินค้าเนื้อสุกรในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารของฟิลิปปินส์จำนวนเล็กน้อยที่ใช้เนื้อสุกรจากอังกฤษ  สำหรับเนื้อวัวไม่ได้มีการนำเข้าจากอังกฤษเนื่องจากเกรงการระบาดของเชื้อโรควัวบ้า
 
ที่มา  : กรุงเทพธุรกิจ

Is this article useful?