TH EN
A A A

ญี่ปุ่นตั้งเป้าขยายส่งออกสินค้าเกษตร-ประมง 10 เท่า

1 July 2557   

                 รัฐบาลญี่ปุ่นตั้งเป้าหมายขยายการส่งออกสินค้าเกษตร-สินค้าประมง เพิ่มขึ้น 10 เท่าตัว หรือประมาณ 5 ล้านล้านเยน ภายในปี 2573 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์พัฒนาฐานเศรษฐกิจของประเทศ หรือ “Third Arrow” ในแผนดำเนินการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำของนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะโดยสามจังหวัดสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว สึนามิ และวิกฤติการณ์นิวเคลียร์เมื่อเดือนมีนาคม 2554 คือจังหวัดอิวะเตะ มิยางิ และฟุกุชิมะ ได้เตรียมประสานความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและสินค้าประมงเพื่อฟื้นฟูสภาพทางเศรษฐกิจของพื้นที่
                 นอกจากนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นยังเตรียมผลักดัน “Japan Brand Strategy” โดยส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิม“Washoku” รวมทั้งสินค้าเกษตร และสินค้าประมง ที่มีคุณภาพเป็นเลิศ ซึ่งถือเป็นการต่อยอดชื่อเสียงหลังอาหารญี่ปุ่นได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกในปี 2556

 

ที่มา : TheJapanTimes/TheEconomist/สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?