TH EN
A A A

ฮ่องกง เปิดตลาดนำเข้าเนื้อวัวสหรัฐฯ

24 June 2557   

            ฮ่องกงประกาศเห็นชอบเงื่อนไขการนำเข้าเนื้อวัวจากสหรัฐฯ ฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2557 ทำให้สหรัฐฯ สามารถส่งออกเนื้อวัวและผลิตภัณฑ์เนื้อวัวไปยังฮ่องกงได้ หลังจากฮ่องกงเคยประกาศห้ามนำเข้าเมื่อเดือนธันวาคม 2546
            ทั้งนี้ ฮ่องกงเป็นประเทศผู้นำเข้าเนื้อวัวและผลิตภัณฑ์เนื้อวัวจากสหรัฐฯ ใหญ่เป็นอันดับสี่ มีมูลค่าการนำเข้าสูงถึง 823 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 26,706 ล้านบาท) ในปี 2556 โดยในเดือนธันวาคมปี 2546 ฮ่องกงประกาศห้ามนำเข้าเนื้อวัวและผลิตภัณฑ์เนื้อวัวหลังตรวจพบโรควัวบ้า และได้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการนำเข้าเป็นระยะ โดยในเดือนธันวาคมปี 2548 อนุญาตให้นำเข้าเฉพาะเนื้อวัวถอดกระดูก (deboned beef) และในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 อนุญาตเพิ่มเติมให้นำเข้าเฉพาะเนื้อวัวติดกระดูกจากวัวที่มีอายุน้อยกว่า 30 เดือน
            อนึ่ง องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (Office International des Epizooties : OIE) ได้ให้การรับรอง ความเสี่ยงต่ำ ของโรคโรควัวบ้า (Bovine Spongioform Encephalopathy) แก่สหรัฐฯ เมื่อปี 2556 และยังไม่เคยพบรายงานมนุษย์ติดเชื้อวัวบ้าจากเนื้อวัวของสหรัฐฯ

 

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) สรุปโดย : มกอช.

 

Is this article useful?