TH EN
A A A

จีน คุมเข้มผู้ผลิตนมผงดัดแปลงสำหรับทารกภายในประเทศ

5 June 2557   

                สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (China Food and Drug Administration: CFDA) รายงานผลการอนุมัติใบอนุญาตสำหรับผู้ผลิตนมผงดัดแปลงสำหรับทารก โดยข้อมูลในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม 2557 รายงานว่า มีบริษัทที่ได้รับการอนุญาต 82 บริษัท และอยู่ระหว่างการทบทวนการพิจารณาอีก 51 บริษัท ทั้งนี้ ผู้ผลิตที่ไม่ได้รับการอนุญาตจะถูกสั่งระงับการผลิตภายในเดือนมิถุนายน 2557

                การคุมเข้มดังกล่าวเป็นไปตามแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมนมของจีนหลังเกิดเหตุการณ์นมปนเปื้อนเมลามีนเมื่อปี 2551 นอกจากนี้ ยังเป็นความต้องการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ในประเทศ โดย CFDA จะเข้าทำการตรวจสอบผู้ผลิตอย่างใกล้ชิดจนถึงกระบวนการผลิต

 

ที่มา : ChinaDaily สรุปโดย : มกอช.

 

 

Is this article useful?