TH EN
A A A

เกาหลีใต้ระงับนำเข้าเนื้อสหรัฐอีกแล้ว

6 August 2550   
              เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม เกาหลีใต้เปิดเผยว่าได้ระงับการนำเข้าเนื้อสหรัฐฯเนื่องจากตรวจพบชิ้นส่วนต้องห้าม  verbtebral columns ซึ่งถือว่าเป็นชิ้นส่วนที่มีความเสี่ยงต่อเชื้อวัวบ้าในเที่ยวสินค้าเนื้อ 18.7 ตัน เมื่อปลายเดือนมิถุนายน  ซึ่งเกาหลีใต้ได้ยุติการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม  และยืนยันว่าเกาหลีจะใช้มาตรการห้ามนำเข้าชั่วคราวหากทางสหรัฐฯยังไม่มีมาตรการที่เข้มงวดเพียงพอในการสร้างหลักประกันว่าเนื้อมีความปลอดภัยพอ  ถ้าหากสหรัฐฯสามารถแสดงให้เห็นได้ว่า เหตุการณ์เช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก เกาหลีใต้จะรื้อฟื้นการนำเข้าอีกครั้งหนึ่ง
นับเป็นเวลาเพียง 2 เดือนเท่านั้นหลังจากที่เกาหลีใต้เพิ่งรื้อฟื้นการนำเข้าเมื่อต้นเดือนมิถุนายนหลังการระงับนำเข้าชั่วคราวเมื่อต้นพฤษภาคมหลังพบชิ้นส่วนกระดูกในเที่ยวสินค้าจาก 2 โรงงาน
 
ที่มา : Yonhap

Is this article useful?