TH EN
A A A

งานวิจัยหนุน microalgae มีศักยภาพสำหรับใช้เป็นอาหารสัตว์

12 May 2557   

                งานวิจัยในวารสาร Journal of Animal Science เผย microalgae มีศักยภาพในการใช้เป็นอาหารสัตว์ เช่น สุกร ไก่เนื้อ และไก่ไข่ ทดแทนข้าวโพดและถั่วเหลือง

                งานวิจัยด้านอาหารสัตว์จาก microalgae ได้รับความสนใจศึกษามาตั้งแต่เมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมา และล่าสุด กลุ่มนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคอร์เนล (Cornell University) ได้ทำการวิจัยชีวมวลของ microalgae รวม 4 รูปแบบ ทั้งแบบไขมันเต็ม (full-fat) และพร่องไขมัน (defatted) ซึ่งได้มาจากงานวิจัยการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ (Cellana, Kailua-Kona, HI) โดยพบว่า microalgae ประกอบไปด้วยโปรตีนและสารอาหารอื่นๆ ในปริมาณที่สูง เหมาะสำหรับใช้เป็นอาหารสัตว์

                ทั้งนี้ การใช้ประโยชน์ชีวมวลของ microalgae นอกจากการใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์แล้ว ยังมีข้อได้เปรียบอื่นๆ อีก เช่น ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ ลดการพึ่งพาข้าวโพดและถั่วเหลือง ลดการผลิตก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการพัฒนาสุขภาพและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากสัตว์

 

ที่มา :  AllAboutFeed สรุปโดย : มกอช.

 

 

Is this article useful?