TH EN
A A A

ราคาเนื้อสุกรพุ่งสูงในไต้หวัน เนื่องจากการระบาดของโรค PED

24 March 2557   
                ทางการไต้หวันเข้าแทรกแซงราคาเนื้อสุกรหลังพบปัญหาการขาดแคลนเนื้อสุกร เนื่องจากปัญหาการระบาดของโรคท้องร่วงติดต่อในสุกร (PED) และกักตุนสินค้าของภาคเอกชน โดย ในช่วงที่มีการระบาดของโรคดังกล่าวเนื้อสุกรมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เกิดการระบาดมาตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม 2556 ทำให้มีสุกรตายไปแล้วกว่า 220,000 ตัวทั้งนี้ราคาขายสุกรตามท้องตลาดได้พุ่งสูงขึ้นหลังจากเทศกาลตรุษจีน จาก 80 ดอลลาร์ไต้หวัน (ประมาน 94 บาท) เป็น 83 ดอลลาร์ไต้หวัน (ประมาณ 97.94 บาท) และยังคงผันผวนอย่างต่อเนื่อง โดยราคาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 ลดลงมาอยู่ที่ 80.88  ดอลลาร์ไต้หวัน(ประมาณ 95.43 บาท) ทั้งนี้ทางการไต้หวันประกาศหากพบการกักตุนสินค้า ต้องระวางโทษตามกฎหมายการค้าโดยชอบธรรมซึ่งมีโทษปรับสูงสุด 25 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน (ประมาณ 29.5 ล้านบาท)
 
ที่มา : The meet site  สรุปโดย : มกอช.
 
 
 
 
 

Is this article useful?