TH EN
A A A

รัสเซียระงับการซื้อเข้าเนื้อวัวจากปารากวัย

24 March 2557   

                รัสเซียตัดสินใจระงับการซื้อเนื้อวัวจาก 8 โรงงานในปารากวัย คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 60 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (1,920 ล้านบาท) จากข้อมูลการขนส่งสินค้าในช่วงเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์2557 โดยก่อนหน้านี้รัสเซียได้สั่งห้ามนำเข้าเนื้อวัวจาก 8 โรงงาน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม 2556 โดยข้อมูลล่าสุดพบว่า 3 โรงงานที่กำลังดำเนินการปรับปรุงคุณภาพให้ตรงตามความต้องการของรัสเซีย โดยมีอีก 5 โรงงานที่ให้จะเริ่มส่งออกได้อีกครั้งในเดือนเมษายน 2557 ปัจจุบันรัสเซียนำเข้าเนื้อจากปารากวัยเป็นอันดับสองรองจากชิลี
 


ที่มา : The beef site สรุปโดย : มกอช.

 

 

 

 

 

Is this article useful?