TH EN
A A A

ไข้หวัดนกระบาดใน 11 จังหวัดของเวียดนาม

21 February 2557    4817
                 เวียดนามพบการระบาดของไข้หวัดนกใน 11 จังหวัด ซึ่งประกอบไปด้วย 5 จังหวัดทางภาคใต้คือ จังหวัดล็องอาน ก่าเมา คั้ญฮว่า บ่าเสียะ-หวุงเต่า และกว่างนาม 4 จังหวัดในภาคกลางคือ ดั๊กลัก กอนตูม เต็ยนิญ และฟู้เอียน ขณะที่อีก 2 จังหวัดในภาคเหนือคือ นามดิ่ญ และหล่าวกาย และยังพบระบาดในชุมชน เมื่อถูกพบจะทำการฆ่าเชื้อทันที และเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ทางการเวียดนามสามารถควบคุมพื้นที่ที่มีการระบาดหนักที่สุดในจังหวัดกว่างนามได้แล้ว และไม่มีการติดเชื้อเพิ่มแต่อย่างใด ทั้งนี้รัฐบาลเวียดนามขอความร่วมมือให้ตลาดสัตว์ปีกที่ยังมีชีวิต ต้องปิดทำความสะอาดอย่างน้อง 1 วันต่อเดือน พร้อมกับห้ามประชาชนบริเวณชายแดนแลกเปลี่ยนสัตว์ปีกมีชีวิตทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการป้องกันไข้หวัดนกระบาด
 
 
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?