TH EN
A A A

ไต้หวันเปิดตลาดเนื้อวัวติดกระดูกกับแคนาดา

18 February 2557   
                ไต้หวันลงนามข้อตกลงกับแคนาดาขยายการเปิดตลาดผลิตภัณฑ์เนื้อวัวครอบคลุมเนื้อติดกระดูกและชิ้นส่วนต่างจากวัวที่มีอายุต่ำกว่า 30 เดือน (UTM) ซึ่งคาดว่าจะเปิดตลาดในอีก 1 เดือนข้างหน้า โดยกดารลงนามในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศ นอกจากจะช่วยแคนาดาขยายตลาดการส่งออกเนื้อวัวแล้ว ไต้หวันยังสามารถเข้าถึงเนื้อคุณภาพสูงของแคนาดาได้มากขึ้น ปัจจุบันแคนาดาส่งออกเนื้อ UTM แบบไม่ติดกระดูกทั้งแช่แข็ง สด และแช่เย็นไปยังไต้หวัน ทั้งนี้ในปี 2555 แคนาดาส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อวัวมีมูลค่าทั้งสิ้น 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 46 ล้านบาท) โดยไต้หวันเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 18 ของแคนาดา

 

ที่มา : The cattle site สรุปโดย : มกอช.

 

 

 

 

 

Is this article useful?