TH EN
A A A

ฮ่องกงระงับการนำเข้าเนื้อไก่จากจีนหลังจากไข้หวัดนกระบาด

3 February 2557   
                ฮ่องกงได้ออกมาตรการการห้ามนำเข้าไก่มีชีวิตจากจีนหลังจากพบเชื้อไข้หวัดนกชนิด H7N9 จากตัวอย่างไก่มีชีวิตที่นำเข้าจากจีน โดยระงับการนำเข้าสัตว์ปีกเป็นเวลา 3 สัปดาห์จากวันที่ 27 มกราคม ถึง 18 กุมภาพันธ์2557 และได้สั่งปิดตลาดจำหน่ายสัตว์ปีกในเมืองทั้งหมด เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ทั้งนี้มีการพบการระบาดของไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคม 2556 และผู้ติดเชื้อทั้งหมด 240 คนทั้งในจีนไต้หวันและฮ่องกง โดยเป็นการติดเชื้อจากสัตว์ปีกสู่มนุษย์โดยตรงและไม่พบว่าติดเชื้อระหว่างคนสู่คน

ที่มา : Food navigator  สรุปโดย : มกอช.
 
 
 
 
 

Is this article useful?