TH EN
A A A

สหรัฐฯ ส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพิ่มขึ้น

28 January 2557   
               USDA รายงานว่าการผลิตเนื้อสัตว์ของเดือนธันวาคม 2556 เพิ่มขึ้น 3% คิดเป็น 227.7 พันล้านบาท โดยการผลิตเนื้อสุกรในเดือนธันวาคม มีกำไรสุทธิ 6% คิดเป็น 113.85 พันล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2555 มีการเชือดเพิ่มขึ้น 3% รวมทั้งหมด 9.74 ล้านตัว สำหรับการผลิตเนื้อวัวเพิ่มขึ้น 1% คิดเป็น 113.85 พันล้านบาท การเชือดทั้งหมด 2.56 ล้านตัว โดยเพิ่มขึ้น 1%  ในส่วนของเนื้อแกะและเนื้อลูกแกะ เพิ่มขึ้น 3% คิดเป็น 762 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 7% หรือ 202,500 ตัว เมื่อเทียบกับปี 2555 และสำหรับการผลิตเนื้อลูกวัวมูลค่ารวม 539  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันเมื่อปี 2555 มีการเชือดเพิ่มขึ้น 2% รวมทั้งหมด 66,500 ตัว
 

ที่มา : Meat poultry สรุปโดย : มกอช.
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?