TH EN
A A A

มาเลเซียระงับส่งออกปลาถึงมีนาคม 57

16 January 2557   
                กระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของมาเลเซีย ได้ประกาศระงับการส่งออกสินค้าปลาจนถึงเดือนมีนาคม 2557 และเตรียมนำเข้าเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการบริโภคภายในประเทศ เนื่องจากประสบปัญหาฤดูมรสุมที่ทำให้ชาวประมงเรือเล็กไม่สามารถออกหาปลาได้ตามปกติ โดยก่อนหน้านี้ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2556 มาเลเซียเคยสั่งห้ามส่งออกปลา 5 ชนิด เพื่อแก้ไขปัญหาฤดูที่ปลาขาดแคลนซึ่งส่งผลให้ราคาซื้อขายปลาในสิงคโปร์เพิ่มขึ้นระหว่าง 10-30%
                ทั้งนี้ ในแต่ละเดือน มาเลเซียส่งออกปลาไปยังสิงคโปร์ประมาณ 30,000 ตัน
 
 
ที่มา : The Straits Times สรุปโดย : มกอช.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?