TH EN
A A A

สหรัฐฯ เร่งตรวจสอบ Norovirus สายพันธุ์ใหม่

7 January 2557    4818

                ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ (CDC) กำลังดำเนินการติดตามตรวจสอบเชื้อโรคกลุ่ม Norovirus สายพันธุ์ใหม่ GII.4 Sydney ซึ่งทำให้เกิดอาการลำไส้อักเสบจากอาหารเป็นพิษ และล่าสุดหน่วยงานด้านสุขภาพและบริการประชาชนของรัฐนอร์ธแคโรไลนาได้แจ้งเตือนการระบาดภายในพื้นที่ของรัฐ

                เชื้อกลุ่ม Norovirus พบว่าก่อให้เกิดการเจ็บป่วยจากการบริโภคอาหารในประชากรสหรัฐฯ ปีละกว่า 20 ล้านคน ทำให้มีผู้ป่วยต้องรับเข้าการรักษาในโรงพยาบาลถึง 70,000 คน และเสียชีวิตกว่า 800 คน โดยเฉพาะเชื้อสายพันธุ์ GIII.4 Sydney มีสัดส่วนเกี่ยวข้องกับการระบาดเพิ่มจาก 8% ในเดือนกันยายน 2555 เป็น 82% ในเดือนมีนาคม 2556

 

ที่มา : FoodPoisoningBulletin  (6  มกราคม 2557 )

Is this article useful?